Privacy Policy

1. Verkoop voorwaarden LORECA

deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op alle handelstransacties die gesloten worden door LORECA.

1. Al onze prijzen zijn exclusief BTW
2. Loreca is een commerciële naam van dejuridische entiteit Loreca Group. Alle verwijzingen van Loreca Group zijn correct.
3. De bevoegde rechtbank van koophandel is die van Gent met afdeling in Brugge. Alle handelstransacties zijn dus onderhevig aan hetBelgisch recht.
4. Alle facturen zijn te betalen maximaal 14 dagen naontvangst op IBAN: BE77 0689 4107 6142  en BIC: CKCCBEBB.
4.1. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van10% op het factuurbedrag, met een minimum van 20€ en een maximum van 250€ alsook een verwijlintrest van 10% per jaar te rekenen vanaf vervaldatum.
4.2. Klachten, over een factuur,  worden enkelschriftelijk per aangetekend schrijven aanvaard, binnen de 14 dagen naontvangst van de factuur.
4.3. Voor elk geschil is enkel de rechtbank van koophandelGent, afdeling Brugge bevoegd.
5. Het BTW-nummer van LORECA GROUP (en bij uitbreiding LORECA) is BE0781.144.661. De juridische vestigingsplaats is Korte Vesting 10, Brugge.
6. Voor alle andere handelsvoorwaarden verwijzen we naarde standaardvoorwaarden in het WER.Laatst bijgewerkt maandag 1 augustus 2021.

IBAN

BE77 0689 4107 6142

BIC

CKCCBEBB.

BTW

BE0766893183

RPS

Regio Gent Afdeling Brugge

Zit je nog met vragen?

Uw aanvraag is goed ontvangen.
We contacteren u zo spoedig mogelijk.

Oops! Something went wrong while submitting the form.